ราชกิจจาฯ เผยแพร่ “ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร” ใหม่ มีผล 1 พ.ย. ’63

Last updated: 27 ส.ค. 2563  |  2015 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ “ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร” ใหม่ มีผล 1 พ.ย. ’63

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2563 ใหม่ มี 2 แบบ ผูกติดแสดงไว้ที่รถ กับส่งทางไปรษณีย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563 ลงนามโดย พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดให้แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรต้องเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 140 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2562 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3 แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรมี 2 แบบ คือ

(1) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ มีขนาดกว้าง 14.5 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร และมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

แบบใบสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีชุดละ 4 แผ่น มีสีและวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานดังนี้

(ก) แผ่นที่หนึ่ง เป็นสีขาว ใช้สำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ
(ข) แผ่นที่สอง เป็นสีเหลือง ใช้สำหรับส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับคดีจราจรเพื่อทำการบันทึกข้อมูลใบสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ค) แผ่นที่สาม เป็นสีชมพู ใช้สำหรับมอบให้พนักงานสอบสวน
(ง) แผ่นที่สี่ เป็นสีฟ้า ใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับผู้ออกใบสั่ง

(2) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดกว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 29.7 เซนติเมตรและมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้

แบบใบสั่งตามวรรคหนึ่ง มีชุดละ 2  แผ่น แผ่นที่หนึ่ง ใช้สำหรับส่งไปรษณีย์ให้กับผู้ขับขี่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองรถ แผ่นที่สองใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ออกใบสั่ง

คลิกดูประกาศฉบับเต็ม-จำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิด ที่นี่

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้