ป.ป.ท. ดึงผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมจัดทำมาตรการ "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต"

Last updated: 19 มิ.ย. 2563  |  4016 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ท. ดึงผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมจัดทำมาตรการ "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต"

สำนักงาน ป.ป.ท. ดึงผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมจัดทำมาตรการ "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต"

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (สปท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สปท. ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ นากรรมการผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ท. ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็น "กรรมการผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม" และ "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" เพื่อทำหน้าที่ในบทบาทคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/2 เมื่อวันที่ 1 - 30 เมษายน 2562 โดยได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ สปท. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ คณะกรรมการ สปท. ชุดนี้มีภารกิจบทบาทหน้าที่ให้คำเสนอแนะช่วยเหลือและร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ท. ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนร่วมรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านหรือชี้เบาะแส รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

นายอุทิศ บัวศรี

นายประชา เตรัตน์

นายทศพร รัตนมาศทิพย์

นายบุญสม พิมพ์หนู

นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ

นายอมรยศ พานิช

นายสุรพัศ์โยธิน บูรณานนท์

นายสุทนต์ กล้าการขาย

นายทองสุข ณ พล

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 2) การพัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต 3) การสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และ 4) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้