กรมที่ดินก้าวใหม่ เปิดโรดแมปการบริหารกับความคาดหวังของประชาชน

Last updated: 16 ต.ค. 2562  |  5230 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมที่ดินก้าวใหม่ เปิดโรดแมปการบริหารกับความคาดหวังของประชาชน

แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินได้ปรับตัวก้าวไปสู่ความทันสมัยและธรรมาภิบาล Smart Land Changes

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่าได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อความมั่นคงและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพในการบริการ มีการอำนวยความสะดวกที่ดี ลดขั้นตอนการบริการ ให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อความรวดเร็วแม่นตรง และที่สำคัญให้มีการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินได้ปรับตัวก้าวไปสู่ความทันสมัยและธรรมาภิบาลใน 8 เรื่อง (Smart Land Changes) ดังนี้


เรื่องแรก งานที่ดินคืองานบริการ ดังนั้น “ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง” ในการบริการ ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ดิน เอกชนมีความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่แม่นตรง


เรื่องที่สอง งานที่ดินต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ต้อนรับขับสู้ เต็มใจบริการ อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน ตามคู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และลดภาระของประชาชนในการทำธุรกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0


เรื่องที่สาม งานที่ดินต้องดำเนินงานตามระเบียบกฎหมาย ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง เอกสารสิทธิ์ทุกฉบับต้องถูกต้อง ประชาชนเชื่อมั่น ธุรกิจมั่นใจ ต้องมีการพัฒนากฎหมายให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศเพื่อให้เกิดความมั่นคงและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ


เรื่องที่สี่ งานที่ดินเป็นงานที่ยากซับซ้อนเกี่ยวพันกับหลายหน่วยงาน ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน หรือ หมอดิน ต้องให้คำปรึกษาให้ความกระจ่างแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนเข้าใจ มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา สามารถชี้แจงต่อสาธารณชนและสื่อมวลชน ตลอดจน Social Media ได้


เรื่องที่ห้า งานที่ดินเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีค่าสูงที่สุดของประชาชน เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความรู้ความสามารถและเป็นคนดี ได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ เป็นคนเก่งคนดี ที่จะเป็นที่ปรึกษาของประชาชนได้ และมีระบบการตรวจสอบที่ดีไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบอย่างสม่ำเสมอ


เรื่องที่หก งานที่ดินเป็นงานบริการที่ต้องการประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ดังนั้น งานที่ดินจึงต้องนำนวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา มีความถูกต้อง แม่นยำ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เช่น การรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network ที่นำระบบดาวเทียมเข้ามาใช้ในการรังวัดจัดทำแผนที่และการออกโฉนดที่ดินที่มีความแม่นยำ การพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิติกรรมต่างสำนักงาน จัดทำระบบการนัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน


เรื่องที่เจ็ด งานที่ดินมีกฎหมายหลายฉบับและเกี่ยวพันกับภารกิจของกระทรวงอื่น ๆ มีความยุ่งยากซับซ้อน ทำให้ประชาชนอาจไม่เข้าใจ และมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่เสมอ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การสร้างความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ อย่าให้ความไม่เข้าใจรุกรามบานปลายจนนำไปสู่การร้องทุกข์ ร้องเรียน


เรื่องที่แปด งานที่ดินที่มีปัญหาในพื้นที่ ระหว่างประชาชนกับรัฐ ในเรื่องที่สาธารณะต่าง ๆ ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยยกระดับเป็นวาระของจังหวัด มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอมาช่วยบูรณาการและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ที่สำคัญมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคืบหน้า และให้รายงานประชาชนที่ร้องทุกข์ร้องเรียนทราบความคืบหน้าในการดำเนินการ


“เรื่องเหล่านี้คือ แนวทางปฏิบัติที่กรมที่ดินจะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและอำนวยบริการ เพื่อให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริการ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย” อธิบดีกรมที่ดิน กล่าว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้