ศปถ.สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ 561 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 51 คน บาดเจ็บ 578 คน รวม 4 วัน เสียชีวิต 236 คน

Last updated: 31 ธ.ค. 2561  |  2674 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศปถ.สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ 561 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 51 คน บาดเจ็บ 578 คน รวม 4 วัน เสียชีวิต 236 คน

ศปถ.กำชับจุดตรวจ-ด่านชุมชน บังคับใช้กฎหมายเคร่งครัด คุมเข้มดื่มแล้วขับ -ขับรถเร็ว พร้อมดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยพื้นที่จัดงานรื่นเริง

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เกิดอุบัติเหตุ 561 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 51 ราย ผู้บาดเจ็บ 578 คน กำชับเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการของจุดตรวจและด่านชุมชน เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและการเรียกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เพื่อกวดขันเมาแล้วขับและขับรถเร็ว พร้อมคุมเข้มการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงให้จังหวัดดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่จัดงานรื่นเริง สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา พร้อมเตือนประชาชนดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 561 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 51 ราย ผู้บาดเจ็บ 578 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 42.42 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 27.99 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.31 รถปิคอัพ 6.39 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 65.06 บนถนน ใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 38.86 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 35.29 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 – 20.00 น. ร้อยละ 28.70 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,051 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 66,742 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 876,537 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 177,400 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 51,039 ราย ไม่มีใบขับขี่ 43,799 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ สงขลา (23 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (5 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ สงขลา (24 คน) สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วัน (27 – 30 ธ.ค.61) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,194 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 236 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 2,265 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 13 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (77 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และนครราชสีมา (จังหวัดละ 12 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (79 คน)

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 3 วันที่ผ่านมา พบว่า สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตกว่าร้อยละ 37.95 มาจากการขับรถเร็ว และกว่าร้อยละ 27.68 เกิดจากการเมาสุรา ประกอบกับวันนี้เป็นเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หลายพื้นที่จะมีการจัดงานรื่นเริง ศปถ. จึงได้สั่งการให้จังหวัดเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการของจุดตรวจและด่านชุมชน โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานรื่นเริง (Count down) และสถานบันเทิง ให้เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายและการเรียกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทั้งเมาแล้วขับและขับรถเร็ว รวมถึงให้คุมเข้มการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะการจำหน่ายให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และการจำหน่ายในลักษณะเร่ขายในบริเวณสถานที่จัดงาน นอกจากนี้ ได้กำชับจังหวัดดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในบริเวณพื้นที่จัดงานรื่นเริง สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา โดยให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างเต็มที่

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้จังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงานของด่านชุมชน โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดงานเฉลิมฉลอง และสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนา รวมถึงสนธิกำลังดูแลเส้นทางสายรอง เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลและหมู่บ้านเป็นพิเศษ เพื่อป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทั้งการขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนเส้นทางโดยรอบสถานบันเทิงและสถานที่จัดงานรื่นเริง ให้จัดชุดสายตรวจดูแลความปลอดภัยของประชาชน

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า สำหรับการดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ ศปถ. ได้ประสานให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบนเส้นทางสายหลักและสายรองในช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุสูง รวมถึงให้ดูแลเส้นทางโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว ศาสนาสถาน จุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ระยะนี้หลายพื้นที่มีฝนตก ทำให้สภาพถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดี จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ศปถ.ขอฝากเตือนประชาชนเฉลิมฉลองและเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ท้ายนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลอดภัย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้