รายการ “คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย” วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.

Last updated: 2018-01-12  |  2742 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายการ “คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย” วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.

จังหวัดอุดรธานี บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน อปพร. มูลนิธิ อาสาสมัคร จากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี แนวทางแก้ไขจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อย่างเต็มกำลังความสามารถ เป้าหมาย คือลดอุบัติเหตุทงถนน

รายการ “คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย”

 • วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561
 • เวลา 19.30-20.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ

 • นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ
 • นางสาวอรอุมา สิงห์กวาง

ผู้ผลิตรายการ

 • สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 • สมาคมสื่อช่อสะอาด

ห้องบันทึกเสียง

 • สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

ผู้ควบคุมรายการ 

 • นายสุทนต์ กล้าการขาย
 • นางอิสรีย์ กล้าการขาย

รูปแบบรายการ

 • รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนน สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556
 • ความยาว 30 นาที

วิธีการดำเนินงาน

 • บันทึกรายการล่วงหน้า

งบประมาณสนับสนุน

 • ไม่มี

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

ช่องทางการส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard


 

Powered by MakeWebEasy.com