รายการ “คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย” วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 19.30-20.00.

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  2413 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายการ “คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย” วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 19.30-20.00.

ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม จะเข้าข่ายการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 32 ในฐานความผิดร่วมกันโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

       เมื่อปรากฏข่าวออกมาหลายคนรีบกลับไปลบรูปในโซเชียลของตัวเองที่มีขวดเหล้าและเบียร์ปรากฏอยู่ หลายคนก่นด่าว่า บ้าไปแล้ว มีการส่งคำเตือนกันผ่านไลน์แพร่สะพัดเป็นไฟลามทุ่งว่า การโพสต์รูปที่มีขวดเหล้าเบียร์ปรากฏอยู่มีโทษที่สูงปรับถึง 5 แสนบาท สูงกว่าคนเมาแล้วขับที่มีอันตรายมากกว่าด้วยซ้ำไป กระทั่งบางฝ่ายก็เอามาขย่มความเป็นเผด็จการของรัฐบาลปัจจุบันว่าชอบเอากฎหมายมาข่มขู่คน
       
       ในโซเชียลมีเดียจึงมีคนประชดด้วยการเอาฉลากน้ำปลามาแปะที่ขวดเหล้า หรือไม่ก็เอาขวดนมมาวางบนโต๊ะถ่ายภาพ และโพสต์ประชดประชันลงโซเชียลมีเดียเต็มไปหมด
       
       จนกระทั่ง นพ.สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ต้องออกมาแถลงข่าวสยบความตื่นตระหนกว่า ในกรณีที่ประชาชนทั่วไปโพสต์ภาพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโซเชียล แต่หากการกระทำดังกล่าวมิได้มีเจตนาเพื่อประโยชน์ในการค้าหรือส่งเสริมการตลาดก็ไม่มีความผิดตามมาตรา 32
       
       แต่คนก็ยังกลัวแล้วไม่มั่นใจอยู่ดีว่า ยังไงที่ผิดหรือไม่ผิดแน่ ตำรวจคนบังคับใช้กฎหมายพูดราวกับว่าผิดทุกกรณี แต่หมอที่เป็นคนรักษาโรคบอกว่าดูที่เจตนา ซึ่งตามหลักกฎหมายคนที่พูดถูกก็คือหมอนั่นแหละ แต่ชาวบ้านก็ยังสับสนไปงานเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนฝูงจะถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กก็กลัวกันไปหมด
       
       เอาล่ะไปดูว่าเจตนาในทางกฎหมายคืออะไรและมาตรา 32 ของ พ.ร.บ.เครื่องดื่มและแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เขียนไว้อย่างไร
       
       มาตรา 32 วรรคแรกระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่ม โดยตรงหรือโดยอ้อม
       
       เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ระบุไว้ว่า การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรกำหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน โดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
       
       จะเห็นว่า จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายมาตรา 32 วรรคแรกนั้น มีการบรรยายองค์ประกอบที่จะเป็นความผิดไว้ด้วยว่า จะต้องเป็นการโฆษณาและมีการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่ม โดยตรงหรือโดยอ้อมด้วย ซึ่งภาษากฎหมายเรียกว่า เจตนาพิเศษ
       
       ในมาตรา 3 ระบุว่า “โฆษณา” หมายความว่า การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด
       
       คนที่โพสต์รูปไม่ว่าคนทั่วไปหรือเป็นคนสาธารณะแล้วมีเหล้าเบียร์อยู่ในรูป แต่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเป็นไปตามนิยามของโฆษณามาตรา 3 ก็ไม่เข้าข่ายความผิด
       
       แล้วที่บอกว่าดูที่เจตนาคืออะไร มาตรา 59 ของกฎหมายอาญาระบุว่า บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระทำความโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา
       
       กระทำโดยเจตนา ได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำ และในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น
       
       แต่ในมาตรา 32 วรรคแรกระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่ม โดยตรงหรือโดยอ้อม คือมีเจตนาพิเศษ นั่นแสดงว่า ไม่ใช่ว่า โพสต์และมีขวดเหล้าเบียร์อยู่บนโต๊ะหรือในรูปเรากำลังยกแก้วดื่มเราผิดเลย ถ้าเราไม่ได้อวดอ้างสรรพคุณหรือชักชวนให้ผู้อื่นดื่มก็ไม่น่าจะเข้าข่ายความผิด
       
       ทั้งนี้ผมไม่ได้หมายความถึงพวกดาราหรือศิลปินที่ใช้ความมีชื่อเสียงของตัวเองรับงานบริษัทเหล้าเบียร์มาโพสต์แอบแฝงเพื่อหวังผลในการโฆษณานะครับ เพราะถ้าอย่างนั้นก็เข้าข่ายความผิดตามมาตรา 32 แน่ๆ
       
       มุมมองที่ผมเข้าใจก็คือว่า ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดา ดาราหรือบุคคลสาธารณะ ถ้าไม่ได้มีเจตนาพิเศษตามที่กฎหมายระบุไว้ ก็ไม่น่าจะมีความผิด จะตีความว่า การโพสต์รูปที่มีขวดเหล้าเบียร์จะทำให้เด็กและเยาวชนเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างก็ไม่น่าจะได้ เพราะเจตนาพิเศษจะนำเจตนาเล็งเห็นผลมาใช้ไม่ได้ ดังนั้นการจะเข้าข่ายความผิดต้องดูองค์ประกอบเป็นกรณีๆ ไปไม่ใช่ว่า ถ้าเป็นดาราศิลปินบุคคลสาธารณะแล้วโพสต์รูปมีเหล้าเบียร์จะต้องผิดแน่ๆ ทุกกรณีและคนทั่วไปก็เช่นเดียวกัน
       
        อย่างไรก็ตาม ควรยึดหลักพุทธศาสนาที่ว่า สุราเมระยะ มัชชะ ประมาทัฏฐานา เวระ มณี สิกขาประทัง สมาธิ ยามิ นั่นคือ คือ เว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

รายการ “คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย”

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560
 • เวลา 19.30-20.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ

 • นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ
 • นางสาวอรอุมา สิงห์กวาง

ผู้ผลิตรายการ

 • สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
 • สมาคมสื่อช่อสะอาด

ห้องบันทึกเสียง

 • สถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

ผู้ควบคุมรายการ 

 • นายสุทนต์ กล้าการขาย
 • นางอิสรีย์ กล้าการขาย

รูปแบบรายการ

 • รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อความปลอดภัยทางถนน สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556
 • ความยาว 30 นาที

วิธีการดำเนินงาน

 • บันทึกรายการล่วงหน้า

งบประมาณสนับสนุน

 • ไม่มี

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

ช่องทางการส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้