สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ST Radio FM 105.00 MHz ลำปาง

Last updated: 2021-05-14  |  2478 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ST Radio FM 105.00 MHz ลำปาง

ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟันนี่ 2009 กรุ๊ป
รหัสสถานี : 14540070
ชื่อสถานี : วิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ST Radio
ความถี่ : FM 105.00 MHz
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 39 ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
ความสูงสายอากาศ : 60 เมตร
พิกัดที่ตั้ง : ละติจูด 18.289655 ลองจิจูด 99.481539
ผู้อำนวยการสถานี : นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ กันทะปัน
เขตบริการสถานีส่งวิทยุกระจายเสียงวิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ST Radio จังหวัดลำปาง

Powered by MakeWebEasy.com