หนุนสื่อวิทยุ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน

Last updated: Dec 12, 2017  |  646 จำนวนผู้เข้าชม  |  สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

หนุนสื่อวิทยุ ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน

หนุนสื่อวิทยุ สร้างความปลอดภัยทางถนน (วันที่ 25 ม.ค.60) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาด จัดประชุมแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างความปลอดภัยทางถนน พร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ร่วมป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเผยแพร่สู่สาธารณะ สร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นำไปสู่การลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเสียชีวิต ความพิการ ผ่านการสื่อสารสาธารณะ ซึ่งมีผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียง และสื่อมวลชนกว่า 150 คน จาก421 สถานีทั่วประเทศร่วมประชุม ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ)ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่สื่อมวลชน ในเวที “คลื่นชุมชน ถนนปลอดภัย ทางรอดของสื่อวิทยุในยุค 4.0” ซึ่งมี สำนักงาน กสทช. โดย นายทนงศักดิ์ สุขะมินทร์ ร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีการประชุมด้วย

Powered by MakeWebEasy.com