โปรดเกล้าฯ 'เอกวิทย์ วัชชวัลคุ' ป.ป.ช.คนใหม่ แทน 'ณรงค์ รัฐอมฤต'

Last updated: 5 ม.ค. 2567  |  4217 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปรดเกล้าฯ 'เอกวิทย์ วัชชวัลคุ' ป.ป.ช.คนใหม่ แทน 'ณรงค์ รัฐอมฤต'

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 'เอกวิทย์ วัชชวัลคุ' เป็นกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่ แทน 'ณรงค์ รัฐอมฤต' หลังวุฒิสภาให้ความเห็นชอบเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม

        เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ราย นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ แทน นายณรงค์ รัฐอมฤต เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 

        พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายณรงค์ รัฐอมฤต เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามประกาศลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556  นั้น

        ต่อมา นายณรงค์ รัฐอมฤต ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง

        บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 232 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 232  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 9 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

        จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

        ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        นายพรเพชร วิชิตชลชัย
        ประธานวุฒิสภา

        สำหรับประวัติของนายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ ปัจจุบันอายุ 64 ปี เป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 วุฒิการศึกษาจบนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา และพัฒนบริหารศาสตรมมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ] 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้