กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 1

Last updated: 1 พ.ย. 2566  |  3774 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 1

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผนึกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 1 พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ แบ่งเบาภาระภาครัฐก่อนฟ้องศาล

        เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566 นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 1 ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งกำกับมาตรฐานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รับรอง และมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นรุ่นแรก กำหนดการฝึกอบรมจำนวน 36 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7-8, 21-22, และ 28 ตุลาคม 2566 รวม 5 วัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยฯ โดยมี ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา หัวหน้าโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” กล่าวรายงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน

 นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (ส.พ.ส.)

        ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหัวหน้าโครงการกล่าวว่า “เป็นการขานรับนโยบายกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการขยายให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ไกล่เกลี่ยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตามเป็นกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นมิติใหม่ของประเทศที่ให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สามารถยุติหรือระงับข้อพิพาททางแพ่ง ที่มีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภทได้ ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อันเกิดจากความสมัครใจของคู่กรณี”

ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

        “ซึ่งผู้รับการอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ประการณ์ รวมถึงแนวคิด ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.2562 จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ช่วยสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในภาคสังคมประชาชนเพื่อให้เกิดความเสมอภาค ทุกชนชั้น และยังสามารถ ช่วยแบ่งเบาภาระ  ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค พนักงาน สอบสวน อำนวยความยุติธรรม ได้อย่างรวดเร็ว  และลดรายจ่ายให้กับประชาชน เป็นสำคัญอีกด้วย” ดร.สโรชินี กล่าวในที่สุด

นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด

นายสิทธิพล ภู่สมบุญ ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี

ดร.ผุสดี รุ่งเรืองผดุง เหรัญญิกมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

        สำหรับการอบรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความสามารถในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดความขัดแย้ง ตามมาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว รวมทั้งสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยผู้ผ่านการอบรมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและอำนวยความยุติธรรมในสังคมและชุมชนของตนเองต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้