ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค รุ่นที่ 5

Last updated: 24 ก.ย. 2565  |  3832 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค รุ่นที่ 5

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค รุ่นที่ 5

          วันที่ 23 กันยายน 2565 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยแก่บุคลากรทางการเมือง บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค รุ่นที่ 5 โดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้บริหารภาคเอกชน องค์กรเอกชน ตัวแทนพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน โฮเต็ล จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กล่าวว่าการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งที่จะพัฒนาการรับรู้และสมรรถภาพที่มุ่งการปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมในส่วนภูมิภาค จะได้รับองค์ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตลอดจนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการเป็นผู้นำในมิติต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่ทุกท่านจะได้เข้ามามีส่วนช่วยกันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับภูมิภาค มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. เพื่อให้บุคลากรทางการเมือง บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และสื่อมวลชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคการเมือง การเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

          2. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ แนวคิด จิตสำนึก และอุดมการณ์ทางการเมือง ตลอดจนการสร้างความตระหนัก และเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

          3. เพื่อส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือเครือข่ายทางวิชาการ ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการเมือง ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ภาคเอกชน พรรคการเมือง นักวิชาการ สื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้