มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เดินหน้าแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกเยาวชน Do The Right Thing ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

Last updated: 1 ก.ค. 2565  |  4267 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เดินหน้าแต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกเยาวชน Do The Right Thing ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เดินหน้าโครงการเยาวชนช่อสะอาด แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565 ปลุกจิตสำนึกเยาวชน Do The Right Thing ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าวโครงการเยาวชนช่อละอาด "แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต" ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

กรุงเทพมหานคร กับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินการโครงการเยาวชนช่อละอาด "แต้มสีเติมฝันต่อต้านการทุจริต" ในปี พ.ศ.2563 โดยดำเนินการจัดกิจกรรมการวาดภาพฝาผนัง จากความร่วมมือของ นักเรียน อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชน และนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ศิลปะ เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่าการต่อต้านทุจริต จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ กันลงมือทำอย่างจริงจัง โครงการแต้มสีเดิมฝันต่อต้านทุจริต นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มูลนิธิฯ ภาคภูมิใจ เพราะได้เห็นการมีส่วนร่วมของภาคีหลากหลาย ที่สำคัญคือ ได้ปลูกจิตสำนึกการต้านทุจริตให้กับเยาวชนที่จะเดิบโตไปเป็นกำลังสำคัญต่อไป จึงขอขอบคุณทางกรุงเทพมหานครที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องสู่ปีที่ 3 ในปีนี้

โครงการเยาวชนช่อสะอาด แต้มสีเติมผัน ต่อต้านการทุจริต ได้ดำเนินการครบทั้ง 50 เขตของ กรุงเทพมหานคร แล้ว โดยดำเนินการโครงการนำร่อง 1 เขต 1 โรงเรียน และในปีที่ 3 นี้ จะดำเนินการทั้ง 50 เขตเช่นกัน แต่ขยายกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนแห่งใหม่ โดยมีชุมชน มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนต่าง ๆ เข้ามาร่วมเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ยังได้ขยายโครงการแต้มสีเติมฝันไปยังจังหวัดต่าง ๆ โดยนำร่องดำเนินการไปแล้วใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาค และจะขยายผลต่อเนื่องโดยเพิ่มจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้

โครงการแต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต เป็นโครงการของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริม การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ให้กับคนในชาติ โดยเฉพาะเยาวชนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เพื่อให้กำลังสำคัญในอนาคตต่อไป 

การทุจริต เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ซึ่งส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของประเทศ และกระทบต่อการดำเนินงานในทุกภาคส่วน เพราะทำให้สังคมเกิดความวุ่นวาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเร่งแก้ปัญหาการทุจริตให้หมดไป ซึ่งในการแก้ไขปัญหาจะต้องมีการประสานความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังหลักของประเทศให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ผ่านการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางผลงานศิลปะ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์และสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้