มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ป้องกันการทุจริตแบบมีส่วนร่วม

Last updated: 31 พ.ค. 2565  |  6001 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ป้องกันการทุจริตแบบมีส่วนร่วม

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผนึกกำลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดโครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ ตามข้อตกลงคุณธรรมพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

          วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้สังเกตการณ์ ตามข้อตกลงคุณธรรมพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สังเกตการณ์ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีความถูกต้องเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐ หลังจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้รับมอบหมายจาก สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมจำนวน 78 ท่าน

          ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่าหลังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มอบหมายภารกิจ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรจากคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต และศิษย์เก่า นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) ในรุ่นต่าง ๆ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กำหนด ซึ่งปัจจุบันจะต้องไม่เป็นข้าราชการ ของหน่วยงานรัฐ หรือปฏิบัติงานกี่ยวข้องกับองค์กรภาคเอกชน ที่มีโอกาสเป็นคู่สัญญากับรัฐในโครงการต่าง ๆ ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 ล้านบาทหรือมากกว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการเงิน การบัญชี ด้านสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านอื่น ๆ เช่น การคมนาคม การขนส่งฯ เป็นต้น

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

นายศุภโชค วุฒิศักดิ์ศิลป์ , นายพลกฤต ประสิทธิ์ศิลป์สิริ , ดร. สุนิดา สุสันทัด สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

          ทั้งนี้ จะต้องมีความสมัครใจที่จะเป็นผู้สังเกตการณ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้สังเกตการณ์ จำนวน 78 ท่าน และจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดความโปร่งใส มีความถูกต้องเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพในการรักษาผลปร ะโยชน์ของรัฐ โดยจัดให้มีการอบรม ในรุ่นที่ 1

          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้แก่ภาคประชาชนในกระบวนการร่วมลงทุนตาม ตามข้อตกลงคุณธรรมพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในกระบวนการจัดทำสัญญาร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน การลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน รวมทั้งให้สัญญาร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความมั่นใจแก่เอกชนทั้งในและต่างประเทศในการร่วมลงทุนกับรัฐ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กล่าวสรุปช่วงท้าย

:: เอกสารสำหรับดาวน์โหลดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ::

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้