ไม่แจ้งหุ้น-เงินกู้ ป.ป.ช. ศาลฎีกาฯจําคุก 1 เดือน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด รอลงโทษ 1 ปี

Last updated: 15 พ.ค. 2565  |  1221 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไม่แจ้งหุ้น-เงินกู้ ป.ป.ช. ศาลฎีกาฯจําคุก 1 เดือน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด รอลงโทษ 1 ปี

ไม่แจ้งหุ้น-เงินกู้ ป.ป.ช. ศาลฎีกาฯจําคุก 1 เดือน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบัว จังหวัดร้อยเอ็ด รอลงโทษ 1 ปี

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หมายเลขแดงที่ อม.1 /2565 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 มีคำพิพากษาว่า นายเสนัด อุดมทรัพย์ ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือ ปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบกรณีพ้นจากตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลเมืองบัว อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยไม่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน คือ หุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จํากัด ทะเบียนเลขที่ 001423 ชื่อบัญชี นางจุลงกรณ์ อุดมทรัพย์ คู่สมรสผู้ถูกกล่าวหา จํานวน 480,500 บาท เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บัญชีเลขที่ 524048081576 ชื่อบัญชี นายเสนัด อุดมทรัพย์ ผู้ถูกกล่าวหา มูลค่า 100,000 บาท และเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จํากัด ทะเบียนเลขที่ 001423 ชื่อบัญชี นางจุลงกรณ์ อุดมทรัพย์ คู่สมรสผู้ถูกกล่าวหา จํานวน 2,170,800 บาท ห้ามมิให้ผู้ถูกกล่าวหาดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลาห้าปี มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 119 จําคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจําคุก 1 เดือน และ ปรับ 4,000 บาท ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน โทษจําคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกําหนด 1 ปี

:: เอกสารสำหรับดาวน์โหลดและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ::

Powered by MakeWebEasy.com