ป.ป.ช.ผนึกกำลังเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน "สระแก้ว" ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต

Last updated: 6 มี.ค. 2565  |  4842 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช.ผนึกกำลังเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน "สระแก้ว" ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต

ป.ป.ช.ผนึกกำลังเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน "สระแก้ว" ในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริต

โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านต้นแบบ ในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต ดำเนินการโดย นางกอบกาณจน์ ชื่นยินดี และคณะ ประกอบด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมมือของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนปปช. สำนักงาน ป.ป.ช.

โครงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านต้นแบบ ในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ด้านการแจ้งเบาะแสการทุจริตแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) โดยนำเสนอวิธีการ การแจ้งเบาะแสที่จำเป็นรวมทั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน (โครงการเน็ตประชารัฐ) โดยใช้โทรศัพท์มือถือในการสแกนคิวอาโค๊ดและช่องทางไปรษณีย์ (ชำระค่าอากรแล้ว) รวมทั้งปลูกฝังสำนึกพลเมืองและการใช้ชีวิตสุจริตที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีจิตสาธารณะ โครงการดังกล่าวนี้เป็นการดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในลักษณะ 360 องศา ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อโทรทัพศน์ วิทยุ และช่องทางสื่อสารดิจิทัล โดยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มกลางหรือเว็บไซด์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยดำเนินการอบรมผู้สอน (Trainer’s Training Program) และ อสม. เพื่อเป็นผู้สอนในพื้นที่ทั่วประเทศ และประชาสัมพันธ์ติดสติกเกอร์รณรงค์ให้ประชาชนเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตที่หน่วยราชการและสถานีจำหน่ายน้ำมันทั่วประเทศ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทเอกชนเพิ่มเติม

โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นโครงการนำร่องเพื่อรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านทุจริต ที่ตำบล บ้านใหม่หนองไทร ครอบคุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านบ้านใหม่หนองไทร บ้านเขาน้อย บ้านหนองเทา บ้านใหม่กองกำกับ บ้านใหม่ไทรทอง บ้านใหม่เขาน้อย บ้านงามรุ่งเรีองและบ้านนาห้วยไผ่ ซึ่งมีประชากรรวม 10,028 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุข รวม 259 คน ปัจจุบันขยายต่อยอดไปยังเครือข่าย อสม. ทั่วประเทศ โดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยและกลไกที่มีอยู่แล้วในโครงการต่างๆ เช่น โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด โครงการหมู่บ้านศีลห้า โครงการเน็ตประชารัฐ รวมทั้งกลไกการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการแจ้งเบาะแสการทุจริต “Whistle-blowing Program” และการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยมีเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน คณะผู้ดำเนินงานขอขอบคุณเครือข่ายต่อต้านการทุจริต และประชาชนจากทุกภาคส่วนที่ทำหน้าที่พลเมืองดีมีความเสียสละและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประเทศชาติ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้