สปสช.ประกาศเกณฑ์ยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นความเสียหายหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

Last updated: 27 พ.ค. 2564  |  3507 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สปสช.ประกาศเกณฑ์ยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นความเสียหายหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) พ.ศ. 2564

        วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) พ.ศ.2564

        ประกาศฉบับนี้ ลงนามโดยนายจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้สาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าวระบุไว้ว่า  “ผู้รับบริการ” ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ เบื้องต้นตามประกาศนี้ จะต้องเป็นการเข้ารับการวัคซีนตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมการป้องกัน และขจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยจากการรับวัคซีนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่รวมถึง “วัคซีนทางเลือก” ที่ให้บริการโดยสถานบริการของเอกชนซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่าย จากผู้รับบริการ สำหรับประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ เบื้องต้น แบ่งออกเป็นดังนี้


1. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน 400,000 บาท

2. สูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ในอัตราไม่เกิน 240,000 บาท

3. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการได้รับวัคซีน โดยมีความเห็นของแพทย์ผู้ตรวจรักษา ประกอบด้วย จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน 100,000 บาท

ประกาศฉบับดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ให้ผู้รับบริการซึ่งได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายตามประกาศนี้ด้วย และให้เลขาธิการ สปสช. เป็นผู้รักษาการและมีอำานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

กดที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด/ download เอกสาร

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้