ศาลปกครองนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี

Last updated: 14 พ.ค. 2564  |  3711 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ศาลปกครองนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี

ศาลปกครองเพิ่มมาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมให้แก่คู่กรณีและประชาชน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 12 อาคารศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุด (องค์คณะที่ 2) ได้ออกนั่งบัลลังก์เพื่อทำการนั่งพิจารณาคดี จำนวน 6 คดี ซึ่งในจำนวนนี้ มีคดีจำนวน 3 คดีที่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ ตามคำร้องขอของคู่กรณี โดยคู่กรณีได้เข้าร่วมการนั่งพิจารณาคดีของศาลผ่านระบบการประชุมทางจอภาพจากสถานที่พักอาศัย หรือจากสถานที่ทำงานของคู่กรณี และในคดีหมายเลขดำที่ อ. 651/2560 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้เข้าร่วมการนั่งพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ จากสถานที่พักอาศัยในเมือง Baie - durfe รัฐ Quebec ประเทศแคนาดา

          นอกจากนั้น ในวันเดียวกัน เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 12 อาคารศาลปกครองสูงสุด ศาลได้ออกนั่งบัลลังก์เพื่ออ่านคำพิพากษา โดยคู่กรณีเข้าร่วมฟังการอ่านคำพิพากษา จากสถานที่พักอาศัยของคู่กรณี ซึ่งการดำเนินกระบวนพิจารณาดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามมาตรา 60/1 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกับระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 และประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง สถานที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณกับศาล และวิธีการที่ใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ 

          นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้กล่าวถึงการดำเนินการในเรื่องนี้ว่า ศาลปกครองมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองในทุกๆ ด้าน โดยให้ความสำคัญแก่สิทธิหน้าที่ของคู่กรณีในกระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครอง รวมถึงการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักหรือล่าช้าออกไปโดยไม่สมควร และคู่กรณีจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีค่าใช้จ่ายน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ต้องเน้นให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของทุกคน ทั้งที่เป็นประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนบุคลากรของศาลปกครอง

           นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์และเตรียมความพร้อมศาลปกครองสู่ศาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ศาลปกครองได้นำเอาประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้การอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด โดยได้เริ่มเปิดใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นคู่กรณีสามารถใช้สิทธิในกระบวนวิธีพิจารณาคดีปกครองได้อย่างปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น โดยแทบไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในขั้นตอนต่างๆ เช่น การนั่งพิจารณาคดี การไต่สวน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การฟังคำพิพากษา เป็นต้น โดยคู่กรณีสามารถเข้าร่วมกระบวนพิจารณาคดีได้ ณ อาคารที่ทำการศาลปกครองทุกแห่ง และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ขยายรองรับสถานที่ที่คู่กรณีสามารถเข้าร่วมกระบวนพิจารณาได้เพิ่มขึ้น จากสถานที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน หรือสถานที่อื่นตามที่ศาลเห็นสมควร

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้