พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คราวที่ 9 ฉบับเต็ม ใช้มาตรการเข้มสกัดโควิดมุ่งรักษาชีวิตประชาชน

Last updated: 9 ม.ค. 2564  |  1856 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คราวที่ 9 ฉบับเต็ม ใช้มาตรการเข้มสกัดโควิดมุ่งรักษาชีวิตประชาชน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คราวที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 หลังโควิด-19 ระบาดเป็นกลุ่มก้อนและผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็ว มุ่งควบคุมระงับยับยั้งรักษาชีวิตประชาชน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาดังนี้ ว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 9 ออกไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 นั้น

เนื่องจากปรากฏว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อนขึ้นในหลายจังหวัดตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ทำให้จำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศและผู้ป่วยสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และการเพิ่มความเข้มข้นในการค้นหาคัดกรองเชิงรุกของรัฐในกลุ่มแรงงานต่างประเทศทำให้พบว่าแรงงานต่างประเทศเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับผู้ติดเชื้อในรอบนี้มีอาการแตกต่างจากเดิมเพราะไม่แสดงอาการของโรคในทันที จึงมีระยะเวลาแพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวนานขึ้น ทั้งยังมีกรณีที่ผู้ติดเชื้อจำนวนมากขาดความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปกปิดข้อมูลซึ่งทำให้การสอบสวนโรคเกิดความสับสนและล่าช้า อันเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของโรค

สถานการณ์นี้จึงยังคงเป็นภัยที่คุกคามความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข และระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง เพื่อให้การบังคับใช้บรรดามาตรการควบคุมและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 จึงให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

นอกจากนี้ ยังมีประกาศที่เกี่ยวข้อง คือ ประกาศเรื่องการให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ และ ประกาศเรื่องการให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้