ป.ป.ช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”

Last updated: 22 ธ.ค. 2563  |  3229 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเ ปลี่ยนเรียนรู้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” จัดโดย สำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งได้ดำเนินโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ”  กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมนูโวชิตี้ ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการร่วมกันระดมความคิดเห็นและวางแผนงาน แนวทางในการดำเนินโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง, สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ครู อาจารย์ แกนนำนักเรียน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 84 คน

นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ STRONG Idols : ผู้ผลักดันเยาวชน “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.

การถอดบทเรียนเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” โดย นายณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และแกนนำเด็กและเยาวชน

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อการปรับฐานความคิดและมีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดย นายมีชัย  โอ้น เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วม 1

การอภิปรายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการนำเสนอผลการอภิปราย

การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” มีความมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีแนวทางดำเนินโครงการในกิจกรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” และกิจกรรมการประกวดแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมตามโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรม STRONG CAMP เยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” และกิจกรรมการประกวดแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ตามโครงการเยาวชนไทย “ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” จะมีการดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ภาค 1 – 9 ต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้