อนาคตกิจการวิทยุและโทรทัศน์ไทยจะเป็นไปในทิศทางไหน

Last updated: 2020-10-03  |  2174 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อนาคตกิจการวิทยุและโทรทัศน์ไทยจะเป็นไปในทิศทางไหน

9 ข้อควรรู้จากแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา นับเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะบ่งบอกว่า ทิศทางของการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

อ่านบทสัมภาษณ์ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช.


อ่านฉบับเต็ม : แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563 - 2568)

Powered by MakeWebEasy.com