ป.ป.ช.ขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ก้าวสู่ STRONGER

Last updated: 30 ก.ค. 2563  |  2644 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ป.ป.ช.ขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ก้าวสู่ STRONGER

ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ เผยก้าวต่อไป 2564 STRONG ก้าวสู่ STRONGER

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Convention Hall ชั้น 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวบรรยายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต (ภาคเหนือ) สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต หัวข้อ "ก้าวต่อไป 2564 STRONG ก้าวสู่ STRONGER"

โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ. ศ. 2560-2564 โดยมุ่งหวังความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อพัฒนาชุมชนให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยการประยุกต์และบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับการสร้างความโปร่งใส ปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างวัฒนธรรมทางสังคมที่มีฐานอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริต อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาทุจริตและสร้างความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตแล้วยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดรวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมุ่งหวังว่าสมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต 17 จังหวัด (ภาคเหนือ) ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตให้เกิดขึ้นและไม่ย่อท้อต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตมิชอบให้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้