"วิชา มหาคุณ" นำคณะสมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมชมหมู่บ้านช่อสะอาด หมู่บ้านต้นแบบของการจัดการทรัพยากรน้ำ

Last updated: 25 ก.ค. 2563  |  2659 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"วิชา มหาคุณ" นำคณะสมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมชมหมู่บ้านช่อสะอาด หมู่บ้านต้นแบบของการจัดการทรัพยากรน้ำ

"สมาชิกวุฒิสภา" ร่วมกับ "มูลนิธิการต่อต้านการทุจริต" จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ลงพื้นที่ลำปางเยี่ยมชมหมู่บ้านช่อสะอาดพร้อมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลเอก ธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นายกรรณภว์ ธนภรรควิน และพลเรือเอก นพดล โชคระดา ลงพื้นที่เยี่ยมชมหมู่บ้านช่อสะอาด (หมู่บ้านสามขา)

โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับ ในการลงพื้นเยี่ยมชนหมู่บ้านช่อสะอาด (บ้านสามขา) ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยเยี่ยมชมหน่วยบริการทันตกรรม "ทำฟันฟรี" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยหน่วยทันตกรรมพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชน พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา จำนวน 4,800 ถ้วย สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ศีรษะ และลำคอ รวมถึงผู้ที่ประสบปัญหาการบดเคี้ยว การกลืน หรือโภชนาการบกพร่อง

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เปิดเผยว่าการจัดโครงการพัฒนาชุมชนและเยาวชนช่อสะอาด รักษ์ประชาธิปไตย เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สมาชิกรัฐสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ และหมู่บ้านสามขา (หมู่บ้านช่อสะอาด) ในการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด ให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนในหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และส่วนราชการในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง เป็นส่วยหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญของพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด อีกทั้งขยายผลเป็นตำบลช่อสะอาดและอำเภอช่อสะอาด ต่อไป

พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อประชุมหารือรวมทั้งรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าในการดำเนินงานของส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะได้นำข้อมูลประกอบการปฏิบัติภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้กรอบหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา โดยหากสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มต้นแบบได้ ก็จะสามารถขยายผลการดำเนินการไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อีกทั้งสามารถเป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ชุมชนบ้านสามขา เป็นหมู่บ้านต้นแบบของการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะในเรื่องการทำฝายชะลอน้ำและดักตะกอน โดยเริ่มจากงานประปาไม้ไผ่เมื่อ 20 กว่าปีก่อน การแก้ป้ญหาหนี้สินที่นำมาสู่งานวิจัยไทบ้านดีเด่น มาถึงการแก้ปัญหา "อ่างเก็บลม" ด้วยการทำ "ฝายใส้ไก่" และ "ฝายกล่อง" ที่ประยุกต์จากการออกไปเรียนรู้และการลองผิด-ลองถูก กลายเป็นหมู่บ้านที่มีฝายชะลอน้ำและดักตะกอน กระจายอยู่ทั่วผืนป่ากว่า 3,000 ฝาย การแบ่งป่าออกเป็น 3 โซน เพื่อบริหารจัดการป่าต้นน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 15,000 ไร่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้