นนทบุรีคุมเข้มโควิด-19 ปิดสถานที่เสี่ยง 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

Last updated: 21 มี.ค. 2563  |  2996 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นนทบุรีคุมเข้มโควิด-19 ปิดสถานที่เสี่ยง 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

ผู้ว่าฯนนทบุรี ออกคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 19.30 น. ที่ห้องประชุมสาธารณสุข ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี พร้อมนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี จัดแถลงข่าวความว่า

ตามที่จังหวัดนนทบุรีได้มีคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 748/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 782/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ปิดสถานที่บางแห่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว เพื่อจำกัดการชุมนุมของประชาชน อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ที่พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรหนาแน่น มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว นั้น

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 จึงมีคำสั่ง ดังนี้

ข้อ 1 ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 748/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 782/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

ข้อ 2 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563 ดังนี้

 1. สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา
 2. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ
 3. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น)
 4. ตลาดและตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต)
 5. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหาร เครื่องดื่ม ในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม) ยกเว้นร้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงพยาบาล โดยต้องจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
 6. พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร
 7. สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ รวมถึงสถานที่ซึ่งมุ่งนั้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น
 8. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 9. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาล
 10. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลว่าด้วยสถานพยาบาล
 11. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม
 12. สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งใดของร่างกาย
 13. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม
 14. สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
 15. สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้าน หรืออาคารชุดที่พักอาศัย)
 16. สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย รวมถึง สถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) ภายในอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) สถานที่ออกกำลังกาย
 17. สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 18. เครื่องเล่นในอาคาร เครื่องเล่นภายนอกอาคาร เครื่องเล่นชั่วคราว สวนสนุก
 19. ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต และตู้เกม
 20. ร้านคาราโอเกะ
 21. สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ)
 22. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
 23. ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี (สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์งาน)
 24. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
 25. สนามยิงปืน
 26. บ่อตกปลา/ตกกุ้ง หรือ กิจกรรมใดในประเภทเดียวกัน
 27. สนามกีฬา
 28. โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง
 29. สนามมวย โรงเรียนสอนมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอน/ฝึกซ้อมศิลปะป้องกันตัว
 30. สนามชนไก่ สนามซ้อมประลองไก่

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้