มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจับมือกรุงเทพมหานคร MOU สอนทุจริตศึกษาต่อยอดโตไปไม่โกง

Last updated: 15 ก.พ. 2563  |  3313 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตจับมือกรุงเทพมหานคร MOU สอนทุจริตศึกษาต่อยอดโตไปไม่โกง

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จับมือกรุงเทพมหานคร MOU สอนทุจริตศึกษาต่อยอดโตไปไม่โกง

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และนายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ความร่วมมือทั้งสองจะส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานให้เกิดความร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญการศึกษาในเรื่องการปลูกฝังและปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับนักเรียน ชุมชนในกรุงเทพมหานครมีส่วนสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้สังคมไทย มีทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตไม่ร่วมมือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาการศึกษาวิจัย การสร้างงานด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐและประชาชน โดยจะจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมโครงการพัฒนาชุมชนช่อสะอาดร่วมกันในกิจกรรม “แต้มสีเติมฝันต้านทุจริต” ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีหลักสูตรการศึกษาที่สนับสนุน ส่งเสริมการต่อต้านทุจริตโดยมีหลักสูตรโตไปไม่โกง และหลักสูตรทุจริตศึกษา โรงเรียนต่างๆ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในรูปแบบต่างๆ ในส่วนของความร่วมมือกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จะจัดกิจกรรม “แต้มสีเติมฝันต้านทุจริต” โดยจะนำร่อง 1 เขต 1 โรงเรียน รวม 50 โรงเรียนใน 50 เขต เป็นการส่งเสริมการต้านทุจริตในเชิงสัญลักษณ์ ด้วยกิจกรรมวาดภาพบนกำแพง โดยมีนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นพี่เลี้ยง เริ่มแห่งแรกแล้วที่ โรงเรียนวัดกำแพง สำนักงานเขตภาษีเจริญ และจะทยอยทำกิจกรรมไปทั้ง 50 เขต

นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครและมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้เห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานให้เกิดความร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญในการศึกษาในเรื่องการปลูกฝังและปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมไทยมีทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ร่วมมือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาการศึกษาวิจัย การสร้างงานด้านวิชาการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ต่อหน่วยงานของรัฐและประชาชน

สอนทุจริตศึกษาต่อยอดโตไปไม่โกง

ด้านนายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง กรุงเทพมหานครและมูลนิธิต่อต้านการทุจริต คือการเพิ่มหลักสูตรทุจริตศึกษา โดยจะสอดแทรกในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม “โตไปไม่โกง” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการเรียนการสอนอยู่แล้วในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่ง เพื่อให้เด็กได้รู้จักความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม ทัศนคติ ซึ่งสามารถขยายผล ไปยังแกนนำนักเรียน รวมไปถึงผู้ปกครอง โดยให้มีการเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก เพื่อโตขึ้นเขาจะต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้