มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

Last updated: 2019-11-02  |  1548 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ ศาสตราจารย์​พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ถวายวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ศาสตราจารย์​พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ตั้งอยู่ที่แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวง ทบวง กรม องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน คหบดี และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธา นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ในกฐินกาลทุกปี ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์​พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย พลเอก ธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ เลขาธิการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ดร.ประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยประธานในพิธีได้กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน จบแล้ววางผ้าพระกฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้า ยกประเคนพระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ทำพิธีอปโลกกรรม ประธานในพิธีประเคนเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประเคนจตุปัจจัยใบปวารณาแด่พระสงฆ์ ถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม

Powered by MakeWebEasy.com