บรรพชาสามเณรเยาวชนช่อสะอาด เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Last updated: 2019-10-13  |  2102 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บรรพชาสามเณรเยาวชนช่อสะอาด เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเยาวชนช่อสะอาด เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ วัดยางงาม ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานฝ่ายฆราวาสบรรพชาสามเณร "เยาวชนช่อสะอาด" จำนวน 33 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในการนี้ ดร.ประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

 

Powered by MakeWebEasy.com