จังหวัดนนทบุรี ชวนนักท่องเที่ยว "ตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี สัมผัสวิถี...ของดีเมืองนนท์" ชม ชิม ช้อปกันให้เพลินเชิญเที่ยวตลาดน้ำเมืองนนทบุรี

Last updated: 2019-10-05  |  2718 จำนวนผู้เข้าชม  | 

จังหวัดนนทบุรี ชวนนักท่องเที่ยว "ตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี สัมผัสวิถี...ของดีเมืองนนท์" ชม ชิม ช้อปกันให้เพลินเชิญเที่ยวตลาดน้ำเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีชวนนักท่องเที่ยว เปิดประสบการณ์ ชม ชิม ช้อป 6 ตลาดน้ำกับกิจกรรม “ตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี สัมผัสวิถี...ของดีเมืองนนท์”

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี สนับสนุนการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ 6 แห่ง ภายใต้โครงการ “ตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี สัมผัสวิถี...ของดีเมืองนนท์” ให้นักท่องเที่ยวได้ ชม ชิม ช้อป กับผลิตภัณฑ์และอาหารท้องถิ่นที่อร่อยและราคาไม่แพง พร้อมการประกวดหนูน้อยตลาดน้ำและการประกวดร้องเพลงในทุกๆ ตลาด

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานชม ชิม ช้อป 6 ตลาดน้ำ กับกิจกรรม “ตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี สัมผัสวิถี...ของดีเมืองนนท์” จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชน สะท้อนผ่านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวสามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่นั้นได้ เป็นทุนวัฒนธรรมที่สามารถนำมาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล มีผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายอย่างหลากหลายโดยใช้แรงงานในท้องถิ่นที่มีฝีมือดี สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นายอำพล อังคภากรณ์กุล เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรีได้สนับสนุนให้มีการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดจำหน่ายตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีไทยอย่างยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติได้อย่างมั่นคงต่อไป รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการในท้องถิ่นตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาวิถีชีวิตของความเป็นไทย ผ่านทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นตน ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวสามารถนำมาสร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพิ่มทางเลือกในการประกอบการ เพิ่มรายได้มีความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป

นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

นางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านและมีคลองสาขาอยู่หลายสายคลอง ชาวนนทบุรีจึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ แม้ว่าในปัจจุบันการค้าขายสินค้าทางเรือจะลดน้อยลง แต่ก็ได้มีการรวมกลุ่มกันเกิดเป็นตลาดน้ำขึ้นหลายแห่งในจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรีจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดน้ำ 6 แห่ง ภายใต้โครงการ “ตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี สัมผัสวิถี...ของดีเมืองนนท์” ขึ้นในครั้งนี้จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ตลาดคือ

นางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

  • ตลาดน้ำไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่  5 - 6 ตุลาคม 2562
  • ตลาดน้ำประชารัฐวัดโตนด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562
  • ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562
  • ตลาดน้ำวัดตะเคียน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562
  • ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2562
  • ตลาดน้ำวัดบัวขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2562

 

โดยเริ่มจัดครั้งแรกวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดน้ำไทรน้อย หลังจากนั้นจะดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเสาร์ – อาทิตย์ในแต่ละตลาด จนครบทั้ง ๖ ตลาด โดยกิจกรรมในงานแต่ละครั้งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ ชม ชิม ช้อป กับผลิตภัณฑ์และอาหารท้องถิ่นที่อร่อยและราคาไม่แพงแล้ว ยังจะได้พบกับกิจกรรมมากมายมีการประกวดร้องเพลง ชิงเงินรางวัลรวม 45,000 บาท และการประกวดหนูน้อยตลาดน้ำ ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาทอีกด้วย

 

 

ตลาดน้ำไทรน้อย ตั้งอยู่ที่บริเวณริมคลองพระพิมลราชา วัดไทรใหญ่ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เปิดขายในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเกษตรกรไทรน้อยมีอาชีพ เช่น ทำนา ทำสวน ปลูกผัก ผลไม้ บริเวณริมคลองพระพิมลราชา ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายที่ตลาดน้ำไทรน้อยนี้ ภายในตลาดน้ำมีสินค้าหลากหลายชนิดต่างกันไป ทั้งอาหารคาว หวาน อาหารแปรรูป ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ของกินเล่น ทั้งกินที่นี่ หรือซื้อกลับบ้านเป็นของฝากก็ได้ด้วย ส่วนแพอาหาร ภายในมีร้านอาหารหลายร้านทั้ง ข้าว ก๋วยเตี๋ยว หอยทอด ผัดไทย เครื่องดื่มต่างๆ

 

 

ตลาดน้ำวัดโตนด ล่องเรือเที่ยวคลองอ้อม ทอดผ้าป่ากลางน้ำ หนึ่งเดียวเมืองนนท์ สำหรับตลาดน้ำวัดโตนดถือเป็นโครงการตลาดประชารัฐ เพราะตลาดน้ำแห่งนี้มีพื้นที่ติดคลองอ้อมนนท์ ซึ่งลำคลองสายนี้ยังคงวิถีชีวิตริมน้ำ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลายแห่ง การเปิดตลาดน้ำแห่งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนโดยคนในชุมชน ฟื้นชีวิตคนอ้อมนนท์ ให้เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรของคนบ้านสวนที่มีพื้นที่ติดริมคลองได้หวนกลับมามีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีร้านค้าจำนวนมากทั้งอาหารพื้นบ้าน สินค้าเกษตร ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรี

 

 

ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในเขตบริเวณเดียวกับวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ในซอยวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้า ของดีขึ้นชื่อ อาทิ ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า เครื่องประดับ ขนมหวาน ในบรรยากาศร่มรื่นริมน้ำเจ้าพระยา รับประทานอาหารอร่อยและนั่งเล่นพักผ่อน ชมและให้อาหารปลาวังมัจฉานับหมื่นตัว และสามารถล่องเรือชมรอบเกาะเกร็ด ได้

 

 

ตลาดน้ำวัดตะเคียน ตั้งอยู่ในวัดตะเคียน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี มีสารพันสินค้าให้เลือกซื้อหากันบนฝั่งหรือจะเลือกซื้อจากเรือที่พายมาขายก็ได้ เช่น เรือผลไม้ตามฤดูกาล เป็ดพะโล้ ก๋วยเตี๋ยวเรือ เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร ฯลฯ นอกจากตลาดน้ำแล้วยังสามารถสักการะ หลวงปู่แย้ม และลอดใต้อุโบสถเสริมสิริมงคล

 

 

ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว ตั้งอยู่ซอย 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นตลาดน้ำขนาดกะทัดรัดที่มีของกินให้เลือกซื้อเลือกหามากมาย มีร้านค้าต่าง ๆ รายล้อมอยู่รอบสระน้ำกว้าง ให้นักท่องเที่ยวได้เดินวนเลือกชมและซื้อสินค้ากันอย่างครบถ้วน มีที่นั่งให้ได้นั่งกินอาหารและนั่งพักผ่อนอยู่ตลอดเส้นทาง มีอาหารอร่อย ๆ ให้เลือกชิมมากมาย เช่น ผัก-ผลไม้สดจากสวน, ผักชุบแป้งทอด, ทองพับสมุนไพร, หมี่กรอบโบราณ, ปลาร้าทรงเครื่อง, ก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณ, เมี่ยงคำเกสรบัว, ขนมครกสิงคโปร์, น้ำผลไม้พื้นบ้านไทย และทอดมันยอดมะพร้าวอ่อน เป็นต้น

 

 

ตลาดน้ำวัดบัวขวัญ ตั้งอยู่ในวัดบัวขวัญพระอารามหลวง จ.นนทบุรี เป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลาย เน้นคุณภาพและราคาประหยัด ซึ่งนอกจากจะได้ไหว้พระทำบุญ เป็นมงคลชีวิตแล้ว ก็มาเดินเยี่ยมชม ชิม เช็คอิน "ตลาดน้ำวัดบัวขวัญ" มีอาหารหลากชนิด เช่น ผัดไทยกุ้งสด ราดหน้าหมู-ทะเล กะเพราถาด ขนมไทย เบเกอรี่ เมี่ยงปลาทู ปลาร้าหลน ข้าวเกรียบปากหม้อ สาคูไส้หมู เต้าหู้ทอด หมูทอด เนื้อทอด ไอศกรีมบุฟเฟ่ต์ มะม่วงนมสดปั่น เฟรนช์ฟรายส์ชีส แซนด์วิชชีสยืด พิซซ่า สเต๊ก และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงยังมีผักและผลไม้พื้นบ้านอร่อย ๆ อีกมากมาย

Powered by MakeWebEasy.com