พช.ดันเที่ยวอีสาน ชวนสัมผัสเสน่ห์ 20 จังหวัด 84 หมู่บ้าน ใต้แนวคิด “ม่วนคัก ฮัก ISAN”

Last updated: 19 ก.ย. 2562  |  5525 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พช.ดันเที่ยวอีสาน ชวนสัมผัสเสน่ห์ 20 จังหวัด 84 หมู่บ้าน ใต้แนวคิด “ม่วนคัก ฮัก ISAN”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ชวนเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ สัมผัสวีถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนอีสาน กับโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิด “ม่วน คัก ฮัก ISAN” ดึงเสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ในพื้นที่ 20 จังหวัด 84 หมู่บ้านภาคอีสาน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้แนวคิด “ม่วน คัก ฮัก ISAN” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดขึ้น ในพื้นที่เป้าหมาย 20 จังหวัด 84 หมู่บ้าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เสริมสร้างมูลค่าและคุณค่า ด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

จากสถิติการท่องเที่ยวปี 2561 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาไทย จำนวน 38.27 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 2.01 ล้านล้านบาท และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่ท่องเที่ยวไทย 164.24 ล้านคนหรือครั้ง สร้างรายได้ 1,068.18 พันล้านบาท แต่จากข้อมูลพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมไปตามแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆ ซึ่งการจัดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้แนวคิด “ม่วน คัก ฮัก ISAN” นี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวภาคอีสาน ที่มีความโดดเด่นบนเอกลักษณ์ ประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ที่ส่งผ่านในรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รู้จัก สนใจ และเกิดการท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มมากขึ้น เกิดการกระจายรายได้ให้ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนมีความเข้มแข็ง

ดาวน์โหลดสารคดีสั้น สำหรับออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง เครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด เรื่อง ม่วน คัก ฮัก ISAN ตอน เที่ยวอีสาน ชวนสัมผัสเสน่ห์ 20 จังหวัด 84 หมู่บ้าน

1. จังหวัดขอนแก่น

 1. บ้านซำผักหนาม
 2. บ้านหนองฮี
 3. บ้านเมืองเพีย
 4. บ้านเหล่าเหนือ
 5. บ้านเขาน้อย

2. จังหวัดร้อยเอ็ด

 1. บ้านโนนใหญ่
 2. บ้านดงเย็น
 3. บ้านป่ากุง
 4. บ้านหนองบัวดอนต้อน
 5. บ้านป่าน

3. จังหวัดอุดรธานี

 1. บ้านศรีชมชื่น
 2. บ้านนาสมนึก
 3. บ้านโคกก่อง
 4. บ้านหนองสองห้องใต้
 5. บ้านหนองบัวเงิน

4. จังหวัดอุบลราชธานี

 1. บ้านโนนบก
 2. บ้านวังอ้อ
 3. บ้านช่องเม็ก
 4. บ้านหนองคู
 5. บ้านราษฎร์พัฒนา

5. จังหวัดกาฬสินธุ์

 1. บ้านหนองสอ
 2. บ้านหนองบัว
 3. บ้านคำคาเหนือ
 4. บ้านหนองยางคำ

6. จังหวัดชัยภูมิ

 1. บ้านนาเขิน
 2. บ้านโนนทัน
 3. บ้านบ้านไร่
 4. บ้านช่อระกา

7. จังหวัดนครพนม

 1. บ้านพระกลางใต้
 2. บ้านนาโสก
 3. บ้านท่าแต้
 4. บ้านบึงหล่ม

8. จังหวัดนครราชสีมา

 1. บ้านดอนวัว
 2. บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี
 3. บ้านหนองกุ้งน้อย
 4. บ้านด่านเกวียน

9. จังหวัดบึงกาฬ

 1. บ้านท่าเชียงเครือ
 2. บ้านขี้เหล็กใหญ่
 3. บ้านโนนสว่าง
 4. บ้านโนนศิลา

10. จังหวัดบุรีรัมย์

 1. บ้านกิจสมบูรณ์
 2. บ้านโคกเมือง
 3. บ้านสนวนนอก
 4. บ้านสายบัว

11. จังหวัดมหาสารคาม

 1. บ้านแกดำ
 2. บ้านท่าตูม
 3. บ้านดอนดู่
 4. บ้านนาเมือง

12. จังหวัดมุกดาหาร

 1. บ้านคำนางโอก
 2. บ้านหนองหนาว
 3. บ้านหว้านใหญ่
 4. บ้านหนองสูง

13. จังหวัดยโสธร

 1. บ้านทองสัมฤทธิ์
 2. บ้านกู่จาน
 3. บ้านท่าเยี่ยม
 4. บ้านสร้างแป้น

14. จังหวัดเลย

 1. บ้านวัฒนาภิรมย์
 2. บ้านหินสอ
 3. บ้านศรีรักษา
 4. บ้านปากเนียม

15. จังหวัดศรีสะเกษ

 1. บ้านโพธิ์สามัคคี
 2. บ้านศิลาทอง
 3. บ้านสร้างเรือง
 4. บ้านส้มป่อย

16. จังหวัดสกลนคร

 1. บ้านประชาสุขสันต์
 2. บ้านนางอย
 3. บ้านห้วยยาง
 4. บ้านใหม่หนองผือ

17. จังหวัดสุรินทร์

 1. บ้านสระ
 2. บ้านเมืองไผ่
 3. บ้านหัวแรด
 4. บ้านเสรียง

18. จังหวัดหนองคาย

 1. บ้านบกหวาน
 2. บ้านโคกซวก
 3. บ้านหนองคอน
 4. บ้านจับไม้

19. จังหวัดหนองบัวลำภู

 1. บ้านสร้างเสี่ยน
 2. บ้านหนองโสน
 3. บ้านตาดไฮ
 4. บ้านกุดฮู

20. จังหวัดอำนาจเจริญ

 1. บ้านหินขัน
 2. บ้านหนองไฮน้อย
 3. บ้านเวียงหลวง
 4. บ้านนาล้อม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้