รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30-20.00 น.

Last updated: 2019-07-29  |  739 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.30-20.00 น.

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ ประกาศเขตวัดเป็นเขตโบราณสถาน ทำได้หรือไม่

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • โบราณสถานมีลักษณะอย่างไร
 • โบราณสถานต้องมีการประกาศเขตดูแลรักษาหรือไม่ อย่างไร
 • วัดประเภทใดที่อาจเข้าลักษณะเป็นโบราณสถานตามกฎหมายได้
 • ถ้าวัดขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานี หน่วยงานใดจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาการปฏิสังขรณ์

 

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน”

 • วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
 • เวลา 19.30-20.00 น.

 

ผู้ดำเนินรายการ

 • นางสาวพรนภา บุญฤทธิ์

 

ผู้ผลิตรายการ

 • สำนักงานศาลปกครอง
 • สมาคมสื่อช่อสะอาด

 

ห้องบันทึกเสียง ตัด/ต่อ

 • สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้ควบคุมรายการ

 • นางสาวกวิสรา พุกเกษม
 • นายสุทนต์ กล้าการขาย
 • นางอิสรีย์ กล้าการขาย

 

วิธีการดำเนินงาน

 • บันทึกรายการล่วงหน้า

 

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

 

ช่องทางการส่งกระจายเสียง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

 

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

 

Powered by MakeWebEasy.com