รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.

Last updated: 2018-12-24  |  611 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 19.30-20.00 น.

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ธุรกิจเสียเครดิตเพราะหน่วยงานอายัดที่ดินผิดแปลง"

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • ถ้าประชาชนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากรสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่
 • ถ้าประชาชนผู้มีรายได้ไม่ยอมเสียภาษีหรือมีการเสียภาษีไม่ครบถ้วน ทางราชการมีกลไกในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
 • กรมสรรพากรมีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไรในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

 

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน”

 • วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561
 • เวลา 19.30-20.00 น.

 

ผู้ดำเนินรายการ

 • นางสาวพรนภา บุญฤทธิ์

 

ผู้ผลิตรายการ

 • สำนักงานศาลปกครอง
 • สมาคมสื่อช่อสะอาด

 

ห้องบันทึกเสียง ตัด/ต่อ

 • สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้ควบคุมรายการ

 • นางสาวกวิสรา พุกเกษม
 • นายสุทนต์ กล้าการขาย
 • นางอิสรีย์ กล้าการขาย

 

วิธีการดำเนินงาน

 • บันทึกรายการล่วงหน้า

 

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

 

ช่องทางการส่งกระจายเสียง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

 

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

  

Powered by MakeWebEasy.com