รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.30-20.00 น.

Last updated: 2018-02-04  |  1819 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.30-20.00 น.

นายเทอดพงศ์ คงจันทร์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "กระบวนการเลือกผู้ใหญ่บ้านไม่ชอบ... ศาลปกครองสั่งเพิกถอนได้หรือไม่???"

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • ระบบแบ่งเขตการปกครอง กฏหมายได้กำหนดหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไว้อย่างไร
 • วิธีการได้มาของผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีวิธีการอย่างไรและมีวาระการดำรงตำแหน่งอย่างไร
 • กระบวนการเลือกผู้ใหญ่บ้านมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร
 • หากพบการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม สามารถทักท้วง หรือร้องคัดค้านได้หรือไม่ กับใคร

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน”

 • วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
 • เวลา 19.30-20.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ

 • นางสาวพรนภา บุญฤทธิ์

ผู้ผลิตรายการ

 • สำนักงานศาลปกครอง
 • สมาคมสื่อช่อสะอาด

ห้องบันทึกเสียง ตัด/ต่อ

 • สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

ผู้ควบคุมรายการ

 • นางสาวกวิสรา พุกเกษม
 • นายสุทนต์ กล้าการขาย
 • นางอิสรีย์ กล้าการขาย

รูปแบบรายการ

 • รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว ของสำนักงานศาลปกครอง ตามสัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556
 • ความยาว 30 นาที

วิธีการดำเนินงาน

 • บันทึกรายการล่วงหน้า

งบประมาณสนับสนุน

 • ไม่มี

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

 • ดาวน์โหลดรายการล่วงหน้าเป็นไฟล์.MP3
 • รับลิ้งก์สัญญานถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 128Kb/s http://radio1.chorsaard.net:9999
 • เว็บไซต์สมาคมสื่อช่อสะอาด www.chorsaard.or.th หรือ www.chorsaard.net
 • เว็บไซต์สำนักงานศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ช่องทางการส่งกระจายเสียง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

Powered by MakeWebEasy.com