สถานีวิทยุคลื่นเพลงอมตะ FM 94.50 MHz สุราษฎร์ธานี

สถานีวิทยุคลื่นเพลงอมตะ FM 94.50 MHz สุราษฎร์ธานี

ชื่อนิติบุคคล/หน่วยงาน : ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลื่นเพลงอมตะ
รหัสสถานี : 09520212
ชื่อสถานี : คลื่นเพลงอมตะ
ความถี่ : FM 94.50 MHz
สถานที่ตั้ง : เลขที่  หมู่ที่  ตำบล อำเภอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ความสูงสายอากาศ : 60 เมตร
พิกัดที่ตั้ง : ละติจูด 9.160307 ลองจิจูด 99.345495
ผู้อำนวยการสถานี : นางสุภาภรณ์ ล้อไพบูลย์
เขตบริการสถานีส่งวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพลงอมตะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Powered by MakeWebEasy.com