รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 19.30-20.00 น.

Last updated: Dec 12, 2017  |  1679 จำนวนผู้เข้าชม  |  ดาวน์โหลด รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 19.30-20.00 น.

นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด รองโฆษกศาลปกครอง ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ ซื้อที่ดินโดยสุจริต... เสียหาย!! เพราะโฉนดที่ดินถูกเพิกถอน

ประเด็นที่น่าสนใจ

 • ผู้เสียหายซื้อที่ดินมาโดยสุจริต และถูกเพิกถอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น ทำให้เกิดความเสียหาย สามารถฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนฐานกระทำละเมิดจากหน่วยงานใดได้บ้าง
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานทางปกครองหรือไม่

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน”

 • วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
 • เวลา 19.30-20.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ

 • นางสาวอนุสรา ศรีไทรทอง

ผู้ผลิตรายการ

 • สำนักงานศาลปกครอง
 • สมาคมสื่อช่อสะอาด

ห้องบันทึกเสียง ตัด/ต่อ

 • สถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

ผู้ควบคุมรายการ

 • นางสาวกวิสรา พุกเกษม
 • นายสุทนต์ กล้าการขาย
 • นางอิสรีย์ กล้าการขาย

รูปแบบรายการ

 • รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว ของสำนักงานศาลปกครอง ตามสัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556
 • ความยาว 30 นาที

วิธีการดำเนินงาน

 • บันทึกรายการล่วงหน้า

งบประมาณสนับสนุน

 • ไม่มี

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

 • ดาวน์โหลดรายการล่วงหน้าเป็นไฟล์.MP3
 • รับลิ้งก์สัญญานถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 128Kb/s http://radio1.chorsaard.net:9999
 • เว็บไซต์สมาคมสื่อช่อสะอาด www.chorsaard.or.th หรือ www.chorsaard.net
 • เว็บไซต์สำนักงานศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ช่องทางการส่งกระจายเสียง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

 

 

Powered by MakeWebEasy.com