รายการ “ป.ป.ช. จังหวัดขจัดโกง” วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 19.30-20.00 น.

Last updated: Dec 12, 2017  |  1183 จำนวนผู้เข้าชม  |  รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง ดาวน์โหลด

รายการ “ป.ป.ช. จังหวัดขจัดโกง” วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 19.30-20.00 น.

นางสาวกฤษณี มหาวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ประเด็น : การดำเนินงานบทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

รายการ “ป.ป.ช. จังหวัดขจัดโกง”

 • วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
 • เวลา 19.30-20.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ

 1. นางสาวผุสราภรณ์ ทิมวงศ์
 2. นางสาวบุปผาวัลย์ ศิริสวัสดิ์

ผู้ผลิตรายการ

 1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ (ป.ป.ช.)
 2. สมาคมสื่อช่อสะอาด

ห้องบันทึกเสียง

 • สถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

ผู้ควบคุมรายการ

 1. นายสุทนต์ กล้าการขาย
 2. นางอิสรีย์ กล้าการขาย

รูปแบบรายการ

 1. รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามสัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556
 2. ความยาว 30 นาที

วิธีการดำเนินงาน

 • สด/บันทึกรายการล่วงหน้า

งบประมาณสนับสนุน

 • ไม่มี

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

 1. ดาวน์โหลดรายการล่วงหน้าเป็นไฟล์.MP3
 2. รับลิ้งก์สัญญานถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 128Kb/s http://radio1.chorsaard.net:9999
 3. เว็บไซต์สมาคมสื่อช่อสะอาด www.chorsaard.or.th หรือ www.chorsaard.net
 4. เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th

ช่องทางการส่งกระจายเสียง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

 • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

ฟังรายการย้อนหลัง

 

Powered by MakeWebEasy.com