รายการ “ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง” ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559

Last updated: Dec 12, 2017  |  600 จำนวนผู้เข้าชม  |  ดาวน์โหลด รายการ ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง

รายการ “ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง” ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559

รายการ “ป.ป.ช.จังหวัดขจัดโกง”
ประจำวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.30-20.00 น.
ออกอากาศทางสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด

ข่าวสารความรู้ความเคลื่อนไหวและภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดมีในสังคมไทย

ผู้ดำเนินรายการ
1.นายพิพัฒน์ พึ่งพาพงศ์
2.นางสาวสิรินทร ชุมวรฐายี

ผู้ผลิตรายการ
1.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2.สมาคมสื่อช่อสะอาด

รูปแบบรายการ
รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะ สัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556

หมายเหตุ
ดาวน์โหลดรายการย้อนหลัง

Powered by MakeWebEasy.com