กสท.เคาะเรียกคืนวิทยุกว่า 500 คลื่น เมษายน 2560

Last updated: 12 ธ.ค. 2560  |  2929 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กสท.เคาะเรียกคืนวิทยุกว่า 500 คลื่น เมษายน 2560

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่าการประชุม บอร์ด กสท. เมื่อวันที่ 17 ต.ค.2559 ได้พิจารณาเรื่อง ความจำเป็นเรื่องการใช้คลื่นความถี่ และกำหนดระยะเวลาในการถือครองคลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง(วิทยุ)ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

โดย กสท. ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณาสัญญาสัมปทาน และพิจารณาความจำเป็นการใช้คลี่นความถี่ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ แล้วได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. เห็นชอบผลการพิจารณา และตรวจสอบสิทธิการใช้งานคลื่นความถี่ และการประกอบกิจการกระจายเสียงของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยทุกหน่วยงานมีการใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียงและใช้คลื่นความถี่มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

2. กรณี บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) คลื่นความถี่ FM 105.50 MHz มีการใช้งานคลื่นความถี่ และมีการทำสัญญาสัมปทานให้กับ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด ถึงวันที่ 31 ม.ค.2563 เป็นกรณีที่ กสท.ได้เคยมีมติว่าสัญญาสัมปทานเป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้นการกำหนดระยะเวลาการถือครอง หรือใช้งานคลื่นความถี่จึงกำหนดตามแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ.2555 ยุทธศาสตร์การคืนคลื่นความถี่ข้อ 8.1 ซึ่งจะสิ้นสุดลงเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง

3. กรณีกิจการกระจายเสียงที่ดำเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 27 หน่วยงาน 538 คลื่นความถี่ ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้งานคลื่นความถี่ไว้ กสท. เห็นควรกำหนดให้ระยะเวลาการถือครอง หรือใช้งานคลื่นความถี่มีระยะเวลาจนถึงระยะเวลาสูงสุดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ พ.ศ.2555 ยุทธศาสตร์การคืนคลื่นความถี่ข้อ 8.2 ซึ่งกำหนดให้ถือครองคลื่นวิทยุเป็นเวลา 5 ปี ดังนั้น กสท.จึงกำหนดให้คืนคลื่นความถี่วิทยุภายใน เม.ย.2560

4.ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่ประสงค์จะคืนคลื่นความถี่ก่อนระยะเวลาในข้อ 2 และ 3 สามารถดำเนินการได้ด้วยความสมัครใจ เพื่อให้ กสทช. นำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปจัดสรรใหม่ โดยให้นำเสนอ กสทช. เพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ การส่งคืนคลื่นความถี่วิทยุดังกล่าวเป็นไปตามแผนแม่บทฯ ในเดือน เม.ย.2560 กสทช.ไม่ต้องเยียวยา หน่วยงานเจ้าของคลื่นความถี่ ขั้นตอนหลังจากนี้จะส่งมติบอร์ด กสท.ให้ บอร์ด กสทช.พิจารณาอีกครั้ง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้